Romanian for Smart Travelers

Greetings   Numbers   Time

 1 
.goodbye   la revedere  
.good morning   bună dimineața  
.good afternoon   bună ziua  
.OK   bine  
.excuse me   scuzați-mă  
.sorry   vă rog să mă scuzați  
.thank you   mulțumesc  
.no   nu  


 

 

 2 
.no, thank you   nu, mulțumesc  
.yes   da  
.please   vă rog  
.see you soon   pe curând  
.see you tomorrow   pe mâine  
.see you later   pe curând  
.good night   noapte bună  
.good evening   bună seara  


 

 

 3 
.one   unu  
.two   doi  
.three   trei  
.four   patru  
.five   cinci  
.six   șase  
.seven   șapte  
.eight   opt  
.nine   nouă  
.ten   zece  
.eleven   unsprezece  
.twelve   doispreceze  


 

 

 4 
.thirteen   treispreceze  
.fourteen   paispreceze  
.fifteen   cincispreceze  
.sixteen   șaispreceze  
.seventeen   șaptespreceze  
.eighteen   optspreceze  
.nineteen   nouăspreceze  
.twenty   douăzeci  
.twenty-one   douăzeci și unu  
.twenty-two   douăzeci și doi  
.thirty   treizeci  
.thirty-five   treizeci și cinci  


 

 

 5 
.forty   patruzeci  
.fifty   cincizeci  
.sixty   șaizeci  
.seventy   șaptezeci  
.eighty   optzeci  
.ninety   nouăzeci  
.one hundred   o sută  
.one hundred and one   o sută unu  
.two hundred   două sute  
.five hundred   cinci sute  
.one thousand   o mie  
.two thousand   două mii  


 

 

 6 
.it's three o'clock   e trei  
.it's ten past one   e unu și zece  
.it's a quarter past one   e unu și un sfert  
.it's twenty past twelve   e douăsprezece și douăzeci  
.it's half past one   e unu și jumătate  
.it's twenty to twelve   e douăsprezece fără douăzeci  
.it's a quarter to one   e unu fără un sfert  
.what time is it   cât e ceasul  
.what time   la ce oră  
.at five o'clock   la ora cinci  


 

 

 7 
.Monday   luni  
.Tuesday   marți  
.Wednesday   miercuri  
.Thursday   joi  
.Friday   vineri  
.Saturday   sâmbătă  
.Sunday   duminică  


 

 

 8 
.January   ianuarie  
.February   februarie  
.March   martie  
.April   aprilie  
.May   mai  
.June   iunie  
.July   iulie  
.August   august  
.September   septembrie  
.October   octombrie  
.November   noiembrie  
.December   decembrie  


 

 


Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy