Polish for Smart Travelers

Greetings   Numbers   Time

 1 
.goodbye   do widzenia  
.good morning   dzień dobry  
.OK   zgoda  
.excuse me   przepraszam  
.thank you   dziękuję  
.no   nie  


 

 

 2 
.no, thank you   nie, dziękuję  
.yes   tak  
.please   proszę  
.see you soon   do zobaczenia wkrótce  
.see you tomorrow   do jutra  
.see you later   na razie  
.good night   dobranoc  
.good evening   dobry wieczór  


 

 

 3 
.one   jeden  
.two   dwa  
.three   trzy  
.four   cztery  
.five   pięć  
.six   sześć  
.seven   siedem  
.eight   osiem  
.nine   dziewięć  
.ten   dziesięć  
.eleven   jedenaście  
.twelve   dwanaście  


 

 

 4 
.thirteen   trzynaście  
.fourteen   czternaście  
.fifteen   piętnaście  
.sixteen   szesnaście  
.seventeen   siedemnaście  
.eighteen   osiemnaście  
.nineteen   dziewiętnaście  
.twenty   dwadzieścia  
.twenty-one   dwadzieścia jeden  
.twenty-two   dwadzieścia dwa  
.thirty   trzydzieści  
.thirty-five   trzydzieści pięć  


 

 

 5 
.forty   czterdzieści  
.fifty   pięćdziesiąt  
.sixty   sześćdziesiąt  
.seventy   siedemdziesiąt  
.eighty   osiemdziesiąt  
.ninety   dziewięćdziesiąt  
.one hundred   sto  
.one hundred and one   sto jeden  
.two hundred   dwieście  
.five hundred   pięćset  
.one thousand   tysiąć  
.two thousand   dwa tysiące  


 

 

 6 
.it's three o'clock   jest trzecia  
.it's ten past one   jest pierwsza dziesięć  
.it's a quarter past one   jest piętnaście po pierwszej  
.it's twenty past twelve   jest dwunasta dwadzieścia  
.it's half past one   jest wpół do drugiej  
.it's twenty to twelve   jest za dwadzieścia dwunasta  
.it's a quarter to one   jest za piętnaście pierwsza  
.what time is it   która jest teraz godzina  
.what time   o której godzinie  
.at five o'clock   piątej godzinie  


 

 

 7 
.Monday   poniedziałek  
.Tuesday   wtorek  
.Wednesday   środa  
.Thursday   czwartek  
.Friday   piątek  
.Saturday   sobota  
.Sunday   niedziela  


 

 

 8 
.January   styczeń  
.February   luty  
.March   marzec  
.April   kwiecień  
.May   maj  
.June   czerwiec  
.July   lipiec  
.August   sierpień  
.September   wrzesień  
.October   październik  
.November   listopad  
.December   grudzień  


 

 


Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy