Learn Polish Sentences And Vocabulary

There is no secret. If you want to speak Polish fluently, you need to know many words. We believe that you will remember Polish words much better if they are in sentences. You will find Polish sentences with their pronunciation, vocabulary and some grammar here below.

Sentences And Vocabulary

 1 
co to jest        
  what's that
  . co   what
  . to jest   this is
      to   this
      być   be

 2 
ile to kosztuje        
  how much is it
  . ile   how much
  . to   this
  . kosztuje   it costs
      kosztować   cost

 3 
nie zrozumiałem        
  I didn't understand
  . nie   not   ( don't, doesn't, didn't )
  . zrozumiałem   I understood
      rozumieć   understand

 4 
nic nie rozumiem        
  I don't understand a word
  . nic   nothing
  . nie   not   ( don't, doesn't, didn't )
  . rozumiem   I understand
      rozumieć   understand

 5 
rozumiem tylko trochę        
  I understand a little
  . rozumiem   I understand
      rozumieć   understand
  . tylko trochę   just a little
      tylko   only   ( just )
      trochę   a little   ( a bit )

 6 
uważam, że bardzo dobrze sobie radzisz        
  I think you manage very well
  . uważam   I think
      uważać   think
  . że   that
  . bardzo   very
  . dobrze   well   ( satisfactorily, successfully )
  . sobie radzisz   you cope   ( successfully - familiar form )
      radzić sobie   cope   ( successfully )

 7 
ludzie mówią tak szybko        
  everyone speaks so quickly
  . ludzie   people
  . mówią   they speak
      mówić   speak
  . tak   so   ( to such an extent )
  . szybko   fast   ( quickly )

 8 
to jest dla mnie trudne        
  I find it difficult
  . to jest   this is
      to   this
      być   be
  . dla   for
  . mnie   me   ( gen, dat, acc, loc )
  . trudne   difficult   ( nom nt sg )
      trudny   difficult

 9 
niektóre dźwięki są trudne do wymówienia        
  there are some sounds which are difficult to pronounce
  . niektóre   some   ( in contrasts + f / nt / m [animals, things] )
      niektórzy   some   ( in contrasts + m [group of people] )
  . dźwięki   sounds
      dźwięk   sound   ( noise )
  .   are   ( they )
      być   be
  . trudne   difficult   ( nom pl )
      trudny   difficult
  . do   to   ( into, until )
  . wymówienia   pronunciation   ( gen sg )
      wymówienie   pronunciation

 10 
nie wiem prawie nic        
  I know hardly anything at all
  . nie   not   ( don't, doesn't, didn't )
  . wiem   I know
      wiedzieć   know   ( fact, information )
  . prawie   almost   ( nearly )
  . nic   nothing

Grammar

[ 1 ]  być   be
. present : jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
. perfect : będę, będziesz

[ 3 ]  rozumieć   understand
. present : rozumiem, rozumiesz
. perfect : zrozumieć
. future : zrozumiem, zrozumiesz (3 pl -eją)

[ 4 ]  rozumieć   understand
. present : rozumiem, rozumiesz
. perfect : zrozumieć
. future : zrozumiem, zrozumiesz (3 pl -eją)

[ 5 ]  rozumieć   understand
. present : rozumiem, rozumiesz
. perfect : zrozumieć
. future : zrozumiem, zrozumiesz (3 pl -eją)

[ 6 ]  uważać   think
. present : uważam, uważasz

[ 6 ]  radzić sobie   cope
. present : radzę, radzisz

[ 7 ]  mówić   speak
. present : mówię, mówisz

[ 8 ]  być   be
. present : jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
. perfect : będę, będziesz

[ 9 ]  być   be
. present : jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
. perfect : będę, będziesz

[ 10 ]  wiedzieć   know
. present : wiem, wiesz

Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy