Learn Dutch

There is no secret. If you want to speak Dutch fluently, you need to know many words. We believe that you will remember Dutch words much better if they are in sentences. You will find Dutch sentences with their pronunciation, vocabulary and some grammar here below.

Sentences And Vocabulary

 1 
september        
  September

 2 
veertig        
  forty

 3 
goedenavond        
  good evening

 4 
om vijf uur        
  at five o'clock

 5 
negen        
  nine

 6 
tot ziens        
  goodbye

 7 
oktober        
  October

 8 
vijftig        
  fifty

 9 
het is drie uur        
  it's three o'clock

 10 
maandag        
  Monday

 11 
tien        
  ten

 12 
goedemorgen        
  good morning

 13 
november        
  November

 14 
zestig        
  sixty

 15 
het is tien over één        
  it's ten past one

 16 
dinsdag        
  Tuesday

 17 
elf        
  eleven

 18 
goedemiddag        
  good afternoon

 19 
december        
  December

 20 
zeventig        
  seventy

 21 
het is kwart over één        
  it's a quarter past one

 22 
woensdag        
  Wednesday

 23 
twaalf        
  twelve

 24 
oké        
  OK

 25 
tachtig        
  eighty

 26 
het is tien voor half één        
  it's twenty past twelve

 27 
donderdag        
  Thursday

 28 
dertien        
  thirteen

 29 
neemt u mij niet kwalijk        
  excuse me

 30 
pardon        
  sorry

 31 
negentig        
  ninety

 32 
het is half twee        
  it's half past one

 33 
vrijdag        
  Friday

 34 
veertien        
  fourteen

 35 
dank u wel        
  thank you

 36 
honderd        
  one hundred

 37 
het is tien over half twaalf        
  it's twenty to twelve

 38 
zaterdag        
  Saturday

 39 
vijftien        
  fifteen

 40 
nee        
  no

 41 
honderdeneen        
  one hundred and one

 42 
het is kwart voor één        
  it's a quarter to one

 43 
zondag        
  Sunday

 44 
zestien        
  sixteen

 45 
nee bedankt        
  no, thank you

 46 
tweehonderd        
  two hundred

 47 
één        
  one

 48 
januari        
  January

 49 
zeventien        
  seventeen

 50 
achttien        
  eighteen

 51 
ja        
  yes

 52 
vijfhonderd        
  five hundred

 53 
twee        
  two

 54 
februari        
  February

 55 
negentien        
  nineteen

 56 
alsjeblieft        
  please

 57 
duizend        
  one thousand

 58 
drie        
  three

 59 
maart        
  March

 60 
twintig        
  twenty

 61 
alstublieft        
  please

 62 
tweeduizend        
  two thousand

 63 
vier        
  four

 64 
april        
  April

 65 
eenentwintig        
  twenty-one

 66 
tot gauw        
  see you soon

 67 
tienduizend        
  ten thousand

 68 
vijf        
  five

 69 
mei        
  May

 70 
tweeëntwintig        
  twenty-two

 71 
tot morgen        
  see you tomorrow

 72 
één miljoen        
  one million

 73 
zes        
  six

 74 
juni        
  June

 75 
juli        
  July

 76 
dertig        
  thirty

 77 
tot later        
  see you later

 78 
hoe laat is het        
  what time is it

 79 
zeven        
  seven

 80 
augustus        
  August

 81 
vijfendertig        
  thirty-five

 82 
goedenacht        
  good night

 83 
hoe laat        
  what time

 84 
acht        
  eight

Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy