Learn Dutch

There is no secret. If you want to speak Dutch fluently, you need to know many words. We believe that you will remember Dutch words much better if they are in sentences. You will find Dutch sentences with their pronunciation, vocabulary and some grammar here below.

Sentences And Vocabulary

 1 
veertig        
  forty

 2 
goedenavond        
  good evening

 3 
om vijf uur        
  at five o'clock

 4 
negen        
  nine

 5 
tot ziens        
  goodbye

 6 
september        
  September

 7 
vijftig        
  fifty

 8 
het is drie uur        
  it's three o'clock

 9 
maandag        
  Monday

 10 
tien        
  ten

 11 
goedemorgen        
  good morning

 12 
oktober        
  October

 13 
november        
  November

 14 
zestig        
  sixty

 15 
het is tien over één        
  it's ten past one

 16 
dinsdag        
  Tuesday

 17 
elf        
  eleven

 18 
goedemiddag        
  good afternoon

 19 
december        
  December

 20 
zeventig        
  seventy

 21 
het is kwart over één        
  it's a quarter past one

 22 
woensdag        
  Wednesday

 23 
twaalf        
  twelve

 24 
oké        
  OK

 25 
tachtig        
  eighty

 26 
het is tien voor half één        
  it's twenty past twelve

 27 
donderdag        
  Thursday

 28 
dertien        
  thirteen

 29 
neemt u mij niet kwalijk        
  excuse me

 30 
negentig        
  ninety

 31 
het is half twee        
  it's half past one

 32 
vrijdag        
  Friday

 33 
veertien        
  fourteen

 34 
pardon        
  sorry

 35 
honderd        
  one hundred

 36 
het is tien over half twaalf        
  it's twenty to twelve

 37 
zaterdag        
  Saturday

 38 
vijftien        
  fifteen

 39 
dank u wel        
  thank you

 40 
honderdeneen        
  one hundred and one

 41 
het is kwart voor één        
  it's a quarter to one

 42 
zondag        
  Sunday

 43 
zestien        
  sixteen

 44 
nee        
  no

 45 
tweehonderd        
  two hundred

 46 
één        
  one

 47 
januari        
  January

 48 
zeventien        
  seventeen

 49 
nee bedankt        
  no, thank you

 50 
vijfhonderd        
  five hundred

 51 
twee        
  two

 52 
februari        
  February

 53 
achttien        
  eighteen

 54 
ja        
  yes

 55 
alsjeblieft        
  please

 56 
duizend        
  one thousand

 57 
drie        
  three

 58 
maart        
  March

 59 
negentien        
  nineteen

 60 
alstublieft        
  please

 61 
tweeduizend        
  two thousand

 62 
vier        
  four

 63 
april        
  April

 64 
twintig        
  twenty

 65 
tot gauw        
  see you soon

 66 
tienduizend        
  ten thousand

 67 
vijf        
  five

 68 
mei        
  May

 69 
eenentwintig        
  twenty-one

 70 
tot morgen        
  see you tomorrow

 71 
één miljoen        
  one million

 72 
zes        
  six

 73 
juni        
  June

 74 
tweeëntwintig        
  twenty-two

 75 
dertig        
  thirty

 76 
tot later        
  see you later

 77 
hoe laat is het        
  what time is it

 78 
zeven        
  seven

 79 
juli        
  July

 80 
vijfendertig        
  thirty-five

 81 
goedenacht        
  good night

 82 
hoe laat        
  what time

 83 
acht        
  eight

 84 
augustus        
  August

Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy