Dutch for Smart Travelers

Greetings   Numbers   Time

 1 
.goodbye   tot ziens  
.good morning   goedemorgen  
.good afternoon   goedemiddag  
.OK   oké  
.excuse me   neemt u mij niet kwalijk  
.sorry   pardon  
.thank you   dank u wel  
.no   nee  


 

 

 2 
.no, thank you   nee bedankt  
.yes   ja  
.please   alstublieft  
.see you soon   tot gauw  
.see you tomorrow   tot morgen  
.see you later   tot later  
.good night   goedenacht  
.good evening   goedenavond  


 

 

 3 
.one   één  
.two   twee  
.three   drie  
.four   vier  
.five   vijf  
.six   zes  
.seven   zeven  
.eight   acht  
.nine   negen  
.ten   tien  
.eleven   elf  
.twelve   twaalf  


 

 

 4 
.thirteen   dertien  
.fourteen   veertien  
.fifteen   vijftien  
.sixteen   zestien  
.seventeen   zeventien  
.eighteen   achttien  
.nineteen   negentien  
.twenty   twintig  
.twenty-one   eenentwintig  
.twenty-two   tweeëntwintig  
.thirty   dertig  
.thirty-five   vijfendertig  


 

 

 5 
.forty   veertig  
.fifty   vijftig  
.sixty   zestig  
.seventy   zeventig  
.eighty   tachtig  
.ninety   negentig  
.one hundred   honderd  
.one hundred and one   honderdeneen  
.two hundred   tweehonderd  
.five hundred   vijfhonderd  
.one thousand   duizend  
.two thousand   tweeduizend  


 

 

 6 
.it's three o'clock   het is drie uur  
.it's ten past one   het is tien over één  
.it's a quarter past one   het is kwart over één  
.it's twenty past twelve   het is tien voor half één  
.it's half past one   het is half twee  
.it's twenty to twelve   het is tien over half twaalf  
.it's a quarter to one   het is kwart voor één  
.what time is it   hoe laat is het  
.what time   hoe laat  
.at five o'clock   om vijf uur  


 

 

 7 
.Monday   maandag  
.Tuesday   dinsdag  
.Wednesday   woensdag  
.Thursday   donderdag  
.Friday   vrijdag  
.Saturday   zaterdag  
.Sunday   zondag  


 

 

 8 
.January   januari  
.February   februari  
.March   maart  
.April   april  
.May   mei  
.June   juni  
.July   juli  
.August   augustus  
.September   september  
.October   oktober  
.November   november  
.December   december  


 

 


Linguistmail.com | More Languages | Privacy Policy